Tastierë Shqiptare - Keyboard Shqiptare

Vetëm Klikoni ose Shkruani Tekstin e Dëshiruar... Kopjoni lehtësisht Përmbajtjen... Ngjitni në Vendin e Preferuar... Gati!


Dërgo Email Tweet në shqip Kërko në Google në shqip Përkthe me Google

Shkruani Lehtësisht në Shqip me Tastierën Shqiptare Online

A jeni duke përballur sfida në shkrimin e shqipes në kompjuterin tuaj? Mos u shqetësoni! Tastiera Shqiptare Online është këtu për t'ju bërë gjërat më të lehta. Ky mjet i zgjuar ju lejon të shkruani shqip në internet, pa nevojën për të instaluar një tastierë shqiptare.

Përdorni Lehtësisht Tastierën e Kompjuterit ose Miun

Bukuria e kësaj tastiere qëndron në lehtësinë e përdorimit. Ju mund të shfrytëzoni fuqinë e tastierës së kompjuterit ose miut për të shkruar shkronja shqip. Është njëlloj e thjeshtë si të shkruani në anglisht. Ç'më tepër, nuk ka nevojë të hapni hapësirë shtesë në pajisjen tuaj duke instaluar një tastierë të veçantë. Përshtatshmëria në nivelin e saj më të lartë, a nuk është kjo fantastike?

Kaloni Nga Tastierat me Klikimin e Një Butoni

A jeni të çuditur se si të navigoni mes tastierës tuaj të zakonshme QWERTY dhe tastierës shqiptare? Është vetëm një buton larg! Duke shtypur thjesht Esc në skemën e tastierës shqiptare, mund të ndërroni ndër hyrjen me miun midis tastierës tuaj standarde dhe atë shqiptare. Interesant, ky i njëjti çelës shërben gjithashtu si kyçi për të ndezur/fikur konvertimin e hyrjes në tastierë.

Zbuloni Shkronjat e Fshehura të Shqipes

A dini se ka shkronja shqip shtesë që nuk janë të dukshme në tastierën standarde? Për t'i zbuluar ato, shtypni Shift ose edhe Ctrl + Alt ose AltGr. Për të shkruar shkronja me shenjë dialektore, që janë thelbore në shqip, shtypni më parë shenjën dialektore. Duke shtypur Shift, mund të gjeni më shumë prej këtyre shkronjave me shenjë dialektore. Kjo hapet përpara juve një spektër i plotë i alfabetit shqip.

Shkrim i Lehtë në Telefonat e Përkohshëm dhe Tabletët

A jeni duke lëvizur? Nuk ka problem! Tastiera Shqiptare Online zgjeron funksionalitetin e saj edhe te pajisjet mobile. Nëse jeni duke përdorur një telefon ose një tabletë, mund të kopjoni tekstin duke prekur dhe mbajtur shtypur brenda zonës së tekstit. Më pas, mund ta ngjitni tekstin e kopjuar në çdo aplikacion si Facebook, Twitter, email ose madje një aplikacion kërkimi. Tani, shkrimi në shqip është një thjeshtim prej një shtypjeje!

Pyetje të Shpeshta (FAQ)

1. A ka nevojë të instaloj diçka për të përdorur Tastierën Shqiptare Online?

Jo, Tastiera Shqiptare Online nuk kërkon asnjë instalim. Mund ta përdorni atë në internet nga çdo pajisje.

2. Si mund të shkruaj shkronja me shenjë dialektore në këtë tastierë?

Mund të shkruani shkronja me shenjë dialektore duke shtypur më parë shenjën dialektore. Më shumë shkronja me shenjë dialektore mund t'i gjeni duke shtypur Shift.

3. A është kjo tastierë e përshtatshme për telefonat celularë?

Po, Tastiera Shqiptare Online është plotësisht e optimizuar për pajisjet mobile. Mund të kopjoni tekstin duke prekur dhe mbajtur shtypur brenda zonës së tekstit, pastaj ta ngjitni atë në çdo aplikacion të zgjedhur nga ju.